Szkoły

W placówkach oświatowych również przetwarzane są dane osobowe które słóżą do różnych celów. Zgodnie z ustawą zbiory art. 43 punkt czwarty mówi iż nie rejestrujemy zbiorów które  "przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się". Zatem dotyczy on tylko osób które pobierają naukę w danej szkole co oznacza iż Administrator Danych Osobowych czyli w przypadku szkół dyrektor musi zgłosić następujące zbiory prowadzone w systemie informatycznym:

  • zbiór danych dotyczący korespondencji
  • zbiór danych dotyczący uczniów, którzy wypełniają obowiązek szkolny poza daną szkołą
  • zbiór danych uczestników konkursów międzyszkolnych


Na ADO spoczywa obowiązek sporządzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym co najczęściej wiąże się również z dostosowaniem infrastruktury informatycznej oraz organizacji pracy.

Dodatkowo ADO ma możliwość powołania ABI który staje sie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w takim przypadku ADO nie musi rejestrować zbiorów, wystarczy że zarejestruje ABI. Wyjątek stanowią zbiory z danymi wrażliwymi.

 
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij stat4u