W ostatnim czasie niektóre z większych spółdzielni mieszkaniowych rozesłały do swoich członków "oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych , w tym danych wrażliwych''. Część zarządów do przesłanych dokumentów załącza formularz, który należy wypełnić. Należy w nim podać m.in. swój stan zdrowia, nałogi, informacje o wyrokach i innych orzeczeniach wydanych w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dodatkowo należy wskazać dane osób zamieszkujących lokal. Nie ma prawnego uzasadnienie przetwarzania przez spółdzielnie części z tych danych.

W związku z nieadekwatnym do celów przetwarzania zainteresowaniem tymi danymi GIODO zapowiada kontrolę wyznaczonych spółdzielni.

REKLAMA