News:

Partnerzy:

Gdata

Novell

Suse

Netiq

Konferencja "Nowe ramy ochrony danych osobowych w UE. Wyzwania dla Polski"


18 września 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Panem Michałem Boni, Posłem do Parlamentu Europejskiego.  Przedstawiciele instytucji europejskich, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych i świata nauki dyskutowali na temat unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o związanych z nim wyzwaniach dla Polski.
Zaproszenie ekspertów z różnych dziedzin spowodowało dyskusje problemu oraz wyzwań związanych z wprowadzeniem nowego prawa widzianych z różnej perspektywy, zarówno jako naukowej interpretacji jak i realnych problemów z którymi na co dzień borykają się przedsiębiorcy i instytucje.

Obecnie prace nad unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych znajdują się w fazie trójstronnych negocjacji pomiędzy Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Jeśli trilog zakończy się wraz z końcem 2015 roku, rozporządzenie wyjdzie w życie już w 2018 r.

Głównym celem trilogu jest znalezienie rozwiązań, pozwalających zwiększyć poziom ochrony danych osobowych. Ważne również jest działanie idące w kierunku dostosowania prawa do rozwijających się technologii, bez konieczności obciążania biznesu.
Istotnym jest fakt, iż wprowadzenie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do prawodawstwa poszczególnych krajów nie wymagać będzie wydawania aktów wdrażających. Jednakże konieczne będzie wprowadzenie w Polsce nowych ram prawnych pod rozporządzenie.

 
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij stat4u