News:

Partnerzy:

Gdata

Novell

Suse

Netiq


25 lipca Minister Andrzej Lewiński zastępca GIODO otrzymał złoty medal za

zasługi dla policji


Medal wręczyła Minister Spraw Wewnętrznych Pani Teresa Piotrowska podczas uroczystości z okazji 96. rocznicy powołania publicznej policji, która odbyła się Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.
Odznaczenie to jest wyrazem uznania dla długoletniej współpracy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z Policją.


Minister Andrzej Lewiński podkreśla, że ważne jest by przedstawiciele tego sektora posiadali odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych. Policjanci z ochroną danych osobowych mają kontakt nie tylko jako administratorzy danych osobowych w danej jednostce organizacyjnej, jak również w czasie działań operacyjno-rozpoznawczych, w tym prowadzenie postępować odnoszących się do naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.


W najbliższym czasie planowane jest wzmocnienie współpracy między GIODO a Policją, czemu pomóc ma podpisanie porozumienia między GIODO, Komendantem Głównym Policji oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Traktuje ono o wspólnych przedsięwzięciach o charakterze edukacyjno-szkoleniowym i naukowo badawczym, a także informacyjno-promocyjnym. Strony zakładają m.in.: podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych, które będą skierowane nie tylko do przedstawicieli policji, ale również do dzieci i młodzieży, realizacja przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa danych osobowych w cyberprzestrzeni i w Internecie, rozpowszechnienie wiedzy na temat odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych. Planują też wzajemną wymianę informacji i dobrych praktyk.
 
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij stat4u