Spis treści
pytania i odpowiedzi
GIODO pytania i odpowiedzi 2
GIODO pytania i odpowiedzi 3
RODO pytania i odpowiedzi 1
Wszystkie strony

 RODO


RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) celem rozporządzenia jest ujednolicenie przepływu danych osobowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Zastąpi ono dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE z 1995r.

Głownymi zmianami są:

  •     Zastąpienie 28 regulacji dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w Unii Europejskiej.
  •     Powiadamianie przez podmiot przetwarzający dane osobowe organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych -  oraz osób których dane dotyczą o incydencie utraty danych.
  •     Zwiększenie kwoty kar oraz nadanie szerszych kompetencji UODO w celu skuteczniejszego egzekwowania ustaw.


Rozporządzenie będzie obowiązywać od 25.05.2018 roku.

  • Kim jest Inspektor ochrony danych?

Funkcja obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) wraz z wejściem nowych przepisów przekształcena zostanie w inspektorów ochrony danych, będących specjalistami powołanymi przez administratorów danych osobowych(ADO) w celu pomagania im w procesie przetwarzania danych osobowych. Szeroki wachlarz zadań inspektora ochrony danych, wymaga by taka osoba posiadała fachową wiedzę z tematu prawa i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych.

  • Czy jest obowiązek powoływania Inspektora ochrony danych?

W przeciwieństwie do obecnj ustawy Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zakłada sytuacje, kiedy wyznaczenie inspektora ochrony danych będzie konieczne, np. w przypadku organów lub podmiotów publicznych. Obowiązek taki nałożony będzie również na ADO przetwarzających dane wrażliwe na dużą skalę. 
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij stat4u