O nas

Jesteśmy firmą informatyczno-konsultingową działającą na terenie całego kraju,  która od wielu lat z sukcesami zajmuje się wdrażaniem/dostosowywaniem infrastruktury informatycznej i organizacji pracy naszych klientów do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. W tym czasie pracowaliśmy z dziesiątkami klientów takimi jak biura rachunkowe, spółdzielnie mieszkaniowy, firmy handlowe jak również sklepy internetowe. Takie doświadczenie gwarantuje profesjonalną obsługę.

Nasi specjaliści służą pomocą oraz na podstawie przeprowadzonego audytu wprowadzają korekty zarówno w zastosowanych rozwiązaniach sprzętowych jak również organizacyjnych. Dzięki takiemu podejściu możemy być pewni ,iż wymagane dokumenty są dostosowane pod danego klienta a rejestracja zbioru jak również ewentualna kontrola przebiegną bezproblemowo.


Oferta 


Dostosowanie do wymogów RODO


Wdrożenie RODO przebiega w następujących etapach:

1. Audyt mający na celu określenie stanu faktycznego

 • Analiza zagrożeń 
 • Określenie oraz analiza przetwarzanych przez Państwa zbiorów
 • Sprawdzenie infrastruktury informatycznej
 • Określenie Państwa systemów informatycznych w których przetwarzane są zbiory
 • Sprawdzenie zabezpieczeń fizycznych
 • Sprawdzenie organizacji pracy

2. Sporządzenie raportu poaudytowego:

 • Wykryte uchybienia
 • Propozycje rozwiązania wykrytych uchybień

3. Sporządzenie dokumentu zawierającego analizę zagrożeń

4. Przeszkolenie osób przetwarzających dane osobowe

 • Definicje wraz z omówienie ich na przykładach
 • Omówienie zagrożeń które mogą wystąpić w Państwa firmie oraz sposoby zapobiegania im

5. Przygotowanie wymaganych dokumentów zgodnych z ustawą


Pakiet dla szkół

Oferta dotyczy dostosowania infrastruktury informatycznej i organizacji pracy do wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji zgodnej z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)


Pakiet skierowany jest zarówno do szkół z sektora publicznego jak i prywatnego.


Naszym celem jest pomoc Państwu we wdrożeniu przepisów Ustawy w Państwa szkole!


OFERUJEMY:

1. Sprawdzenia obecnej infrastruktury informatycznej, organizacji pracy oraz przygotowania dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych

2. Sprawdzenia integralności danych osobowych

3. Audyt infrastruktury informatycznej oraz organizacji pracy:

 • Audyt zabezpieczeń informatycznych  stacji roboczych
 • Audyt pomieszczeń w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych
 • Audyt zabezpieczeń sieci oraz serwerów
 • Audyt zbiorów danych osobowych

4. Raport po wykonaniu audytu

5. Przygotowanie wymaganych dokumentów:

 • Wniosek rejestracyjny Administratora Bezpieczeństwa Informacji do  Głównego Inspektora Danych Osobowych
 • Wniosek rejestracyjny zbiorów (jeśli zaistnieje konieczność) do GIODO
 • Instrukcję zarządzania systemem informatycznym
 • Politykę bezpieczeństwa danych osobowych
 • Procedurę "Naruszenie danych osobowych"
 • Klauzulę poufności
 • Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom

6. Szkolenie osób przetwarzających dane osobowe.


DODATKOWO mają Państwo do wyboru za jedyne 1 PLN:


1. Niezawodny Pakiet antywirusowy do 100 stanowisk renomowanej firmy G Data z licencją na rok!
2. Roczny dostęp do platformy E-learningowej, na której mogą Państwo wystawić swoje materiały dydaktyczne!


Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.Pakiet dla Firm jednoosobowych i sklepów internetowych


OFERUJEMY:

1. Telefoniczny audyt infrastruktury informatycznej oraz organizacji pracy:

 • Audyt zabezpieczeń stacji roboczych
 • Audyt pomieszczeń w których odbywa się przetwarzanie danych
 • Audyt zabezpieczeń sieci oraz serwerów  
 • Audyt zbiorów danych

2. Kompletne przygotowanie wymaganych dokumentów:

 • Wniosek rejestracyjny zbiorów do GIODO (jeśli istnieje taka konieczność)
 • Instrukcję zarządzania systemem informatycznym
 • Politykę bezpieczeństwa
 • Procedurę "Naruszenie danych osobowych"
 • Klauzulę poufności
 • Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom

Koszt usługi:
500 PLN netto + obowiązujący VATRozbudowany Pakiet dla Sklepów internetowych


OFERUJEMY:

1. Telefoniczny audyt infrastruktury informatycznej oraz organizacji pracy:

 • Audyt zabezpieczeń stacji roboczych
 • Audyt pomieszczeń w których odbywa się przetwarzanie danych
 • Audyt zabezpieczeń sieci oraz serwerów  
 • Audyt zbiorów danych

2. Kompletne przygotowanie wymaganych dokumentów:

 • Wniosek rejestracyjny zbiorów do GIODO (jeśli istnieje taka konieczność)
 • Instrukcję zarządzania systemem informatycznym
 • Politykę bezpieczeństwa
 • Procedurę "Naruszenie danych osobowych"
 • Klauzulę poufności
 • Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom

3. Regulamin Sklepu internetowego przygotowany przez współpracującą z naszą firmą Kancelarię Prawną.

4. Sporządzimy poprawne formuły obowiązujących klauzul, jeśli te, które są na stronie Państwa sklepu będą nieodpowiednie.

5. Opracujemy Polityka prywatności i Politykę wykorzystania plików cookies.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.


Pakiet dla Firm

OFERUJEMY:

1. Sprawdzenia obecnej infrastruktury informatycznej, organizacji pracy oraz przygotowania dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych

2. Sprawdzenia integralności danych osobowych

3. Audyt infrastruktury informatycznej oraz organizacji pracy:

 • Audyt zabezpieczeń informatycznych  stacji roboczych
 • Audyt pomieszczeń w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych
 • Audyt zabezpieczeń sieci oraz serwerów
 • Audyt zbiorów danych osobowych

4. Raport po wykonaniu audytu

5. Przygotowanie wymaganych dokumentów:

 • Wniosek rejestracyjny Administratora Bezpieczeństwa Informacji do  Głównego Inspektora Danych Osobowych (jeśli zdecydują się Państwo na jego powołanie)
 • Wniosek rejestracyjny zbiorów (jeśli zaistnieje konieczność) do GIODO
 • Instrukcję zarządzania systemem informatycznym
 • Politykę bezpieczeństwa danych osobowych
 • Procedurę "Naruszenie danych osobowych"
 • Klauzulę poufności
 • Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom

6. Szkolenie osób przetwarzających dane osobowe.


Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.Pakiet Outsourcingu ABI

Wychodząc naprzeciw wymaganiom Klientów rozwiązania, które proponujemy Państwu w tym pakiecie mają na celu usprawnienie Państwa działalności. Jeśli nie macie Państwo czasu na to, żeby jako Administratorzy danych sami pełnić nadzór nad przetwarzanymi przez firmę danymi osobowymi, a nie posiadacie pracownika na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji, ta oferta jest właśnie dla Państwa!


Zakres naszych obowiązków jako Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Państwa Firmie:

1. Comiesięczny audyt organizacji.

2. Zapewnienie, aby do danych osobowych miały dostęp wyłącznie osoby upoważnione w zakresie wykonywanych zadań,

3. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych

4. Zarządzanie uprawnieniami do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora Danych,

5. Nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2(Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, wraz ze stosownymi upoważnieniami i oświadczeniami), oraz przestrzegania zasad w niej określonych

6. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy,

7. Nadzorowanie fizycznych zabezpieczeń pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontroli przebywających w nich osób,

8. Nadzorowanie przestrzegania zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa i Instrukcjach dotyczących ochrony bezpieczeństwa danych osobowych,

9. Nadzorowanie wykonywania kopii awaryjnych, ich przechowywania oraz okresowego sprawdzania pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu,

10. Nadzorowanie przeglądów, konserwacji oraz uaktualnień systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz wszystkich innych czynności wykonywanych na bazach danych osobowych,

11. Nadzorowanie systemu komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłania danych za pośrednictwem urządzeń teletransmisji,

12. Nadzorowanie obiegu oraz przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe generowane przez system informatyczny,

13. Nadzorowanie funkcjonowania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontroli dostępu do danych osobowych,

14. Analizę sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych (jeśli takie wystąpiło) i przygotowanie oraz przedstawienie Administratorowi Danych odpowiednich zmian do Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych,

15. Prowadzenie rejestru wydanych upoważnień przetwarzania danych,

16. Zlecenie modyfikacji uprawnień w systemach informatycznych w przypadku odebrania lub zmiany upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

17. Szkolenie osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych z zakresu przepisów prawa oraz uregulowań wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.


Zapraszamy do kontaktu i dołączenia do grona naszych zadowolonych klientów.


 
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij stat4u