Państwowa Inspekcja Pracy i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwierają szyki do kontroli przedsiębiorców

14 grudnia 2012 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy (PIP) a Generalnym inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Porozumienie określa sposoby współdziałania PIP i GIODO w celu podniesienia skuteczności działań w ma rzecz przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych. Na mocy tego porozumienia PIP na informować GIODO o wykrytych nieścisłościach w zakresie ochrony danych. Ponieważ problem ochrony danych jest obecnie traktowany priorytetowo, takie rozwiązanie pozwoli skontrolować w ciagu roku dziesiątki tysięcy firm.

Przypomnijmy iż w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych każdy przedsiębiorca, który przetwarza dane osobowe np dane pracowników, dane klientów, dane  na fakturach, musi dostosować swoją organizację pracy jak również system informatyczny do wyżej wymienionej ustawy, czyli posiadać dokumentację przwidzianą w rozporządzniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. Musi również mianować Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Przyjrzyjmy się jeszcze sankcją jakie grożą za nieprzestrzeganie ustawy:
  • Za nieprzestrzeganie zapisów ustawy grożą kary od 50 000 do 200 000 pln
  • Ograniczenie wolności nawet do 3 lat
  • Zakaz przetwarzania danych co w wielu przypadkach powoduje niemożliwość pracy firmy

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 23.01.2013 r.


Treść umowy

 
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij stat4u